Từ khoá: đèn LED báo hiệu

Bạn có thể đang bị camera theo dõi nếu xuất hiện chấm xanh trong iOS 14

Nếu bạn đã nâng cấp lên iOS 14 thì chắc có lẽ bạn đã chú ý tới chấm xanh lá ở góc trên màn hình, đây chính là báo hiệu khi ứng dụng đang sử dụng camera và bạn có thể đang bị...