Từ khoá: Deep Learning

Công nghệ Deep Learning của Dell Technologies hỗ trợ bảo vệ Rạn san hô Bờ Đá Lớn

Dell Technologies hợp tác cùng tổ chức bảo tồn Citizens of The Great Barrier Reef (Công dân của Rạn san hô Bờ Đá Lớn), có trụ sở tại Úc, chính thức giới thiệu mô hình công nghệ máy tính học sâu (Deep Learning)...