Từ khoá: David Kleidermacher

Người đứng đầu bộ phận bảo mật của Android tuyên bố nền tảng này bây giờ có mức độ an toàn như iOS

David Kleidermacher - trưởng bộ phận bảo mật của Android đã hùng hồn tuyên bố rằng hệ điều hành mobile của Google có mức độ bảo mật chả kém gì iOS. Trong phần giới thiệu của "2017-Một năm nhìn lại về Bảo mật của...