Từ khoá: đặt báo thức

Cách đặt báo thức nhanh nhất cho iPhone hoặc iPad

Bên cạnh cách đặt báo thức truyền thống qua ứng dụng Đồng hồ, dưới đây là cách đặt báo thức nhanh nhất cho iPhone hoặc iPad mà bạn nên biết. Đặt báo thức bằng Siri Đây là cách đặt báo thức nhanh nhất cho iPhone...