Từ khoá: Damian Bradfield

WeTransfer cấp $10,000 cho nhân viên bị SoundCloud sa thải

Sau khi SoundCloud sa thải 173 nhân viên của mình, WeTransfer quyết định trao cho những người nhân viên bị sa thải $10,000 để tạo dựng sự nghiệp của bản thân mình. Theo ông Damian Bradfield, chủ tịch của WeTransfer, những cựu nhân viên này đều...