Từ khoá: Dải Ngân Hà. Sagittarius A*

Phát hiện một lỗ đen siêu khổng lồ, nuốt chửng mỗi ngày một ngôi sao nặng gần tương đương Mặt Trời

Các nhà khoa học vừa mới đây đã phát hiện ra J2157*, một lỗ đen siêu khổng lồ với khối lượng gấp 34 tỷ lần Mặt Trời và mỗi ngày nuốt chửng một hành tinh có trọng lượng tương đương Mặt Trời. Lỗ đen...