Từ khoá: Creators Bootcamp

Vietnam Creators Bootcamp, ngày hội tôn vinh những nhà sáng tạo

Vietnam Creators Bootcamp - The Begins, ngày hội tôn vinh những Nhà sáng tạo nội dung diễn ra tại nhà thi đấu Tân Bình với nhiều hoạt động từ các đối tác của Intel. Vietnam Creators Bootcamp là ngày hội đầu tiên tại Việt...