Từ khoá: coolest

Chế tạo thành công chip điện tử ‘mát’ nhất thế giới

Các nhà vật lý thuộc Đại học Basel đã làm lạnh thành công chip nano điện tử ở nhiệt độ dưới 3 milikelvin. Vật lý ở gần độ 0 tuyệt đối sẽ như thế nào, ở nhiệt độ mà chuyển động của các hạt...