Từ khoá: Convolutional Neural Network

Adobe Photoshop sử dụng AI để phát hiện các thao tác trên khuôn mặt

Photoshop sẽ phát hiện các chỉnh sửa trên khuôn mặt của bức ảnh thông qua công cụ sử dụng AI mới của Adobe. Một nhóm các nhà nghiên cứu Adobe và UC Berkeley đã đào tạo AI để phát hiện thao tác trên khuôn...