Từ khoá: convert status

Cách tạo chữ cực độc trên Facebook

Gần đây chúng ta bắt gặp rất nhiều các kiểu chữ lạ như chữ ngược, chữ Ả Rập hoặc chuỗi có các ký tự trên FaceBook... tuy nhiên nó lại đều mang một ý nghĩa hay thông điệp của người viết. Những status hay các...