Từ khoá: cổng WAN

Sự khác biệt giữa hai cổng LAN và WAN trên router của bạn

Bạn có để ý rằng phía sau router của bạn có hai cổng mạng là LAN và WAN, vậy thì bạn có tự hỏi sự khác biệt giữa hai cổng LAN và WAN trên router của bạn hay không? Nếu nhìn ở phía sau...