Từ khoá: công nghệ nhận diện khuôn mặt

Trung Quốc triển khai hệ thống giám sát học sinh tại lớp học

Hệ thống nhận diện khuôn mặt đang được sử dụng tại Trung Quốc sẽ giúp giáo viên biết được em học sinh nào đang mất tập trung trong tiết học của mình.  Việc giám sát công dân tại Trung Quốc đang trở nên bùng...