Từ khoá: Công dân số văn minh

An toàn hơn cùng Google (Safer with Google) nâng cao nhận thức về an toàn và bảo mật trên không gian mạng

Quỹ tài trợ Google.org thông báo tài trợ CFC Việt Nam để triển khai dự án ‘Công dân số văn minh' trị giá 125,000 USD, với kỳ vọng tiếp cận và nâng cao nhận thức cho 1 triệu người dùng Internet trẻ tuổi...