Từ khoá: code 7: 0x80040905

Sửa lỗi “code 7: 0x80040905” khi cập nhật Google Chrome

Lỗi "code 7: 0x80040905" trên Chrome khá hiếm gặp với người sử dụng, tuy vậy khi mắc phải thường đem lại sự lúng túng và khó chịu. Chính vì vậy, trong trường hợp bạn cập nhật Google Chrome và gặp lỗi "code 7: 0x80040905" trên Chrome...