Từ khoá: Chuyển đổi số doanh nghiệp

FPT Digital đồng hành cùng Gas South xây dựng lộ trình Chuyển đổi số

FPT Digital đã đồng hành cùng Gas South xây dựng lộ trình Chuyển đổi số theo trọng tâm vận hành xuất sắc, nhằm hiện thực hóa bức tranh tương lai phát triển bền vững với những năng lực hoàn toàn mới. Chiến lược...

“Số hoá” dữ liệu – Giải pháp phát triển bền vững của doanh nghiệp 4.0

Tiến trình chuyển đổi số của Doanh nghiệp đang diễn ra nhanh chóng trên mọi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh. Đi cùng với đó là việc phát sinh một lượng dữ liệu không thể dự đoán được cả về tốc độ...