Từ khoá: Số hoá dữ liệu

“Số hoá” dữ liệu – Giải pháp phát triển bền vững của doanh nghiệp 4.0

Tiến trình chuyển đổi số của Doanh nghiệp đang diễn ra nhanh chóng trên mọi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh. Đi cùng với đó là việc phát sinh một lượng dữ liệu không thể dự đoán được cả về tốc độ...