Từ khoá: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

FPT Telecom có Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám đốc mới

Từ ngày 25/04, anh Hoàng Nam Tiến sẽ thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT FPT Telecom để đảm nhiệm vi trí mới tại FPT Education. Trong khi đó, anh Hoàng Việt Anh được bầu là tân Chủ tịch FPT Telecom và anh Nguyễn Hoàng...