Từ khoá: báo cáo Facebook

Bạn đã biết hết công dụng của tính năng REPORT trên Facebook hay chưa?

Bạn không thể liên hệ trực tiếp với đội ngũ hỗ trợ Facebook thông qua email, điện thoại hoặc nhắn tin, nhưng khi gặp vấn đề thì bạn vẫn có thể sử dụng tính năng Báo cáo (Report) để thông báo và nhờ Facebook...