Từ khoá: ad marketplace

Adblock Plus – công cụ vừa chặn quảng cáo, vừa bán quảng cáo

Adblock Plus nổi tiếng là công cụ hữu hiệu để chặn quảng cáo, nhưng mới đây họ lại tung ra dịch vụ giúp hiển thị quảng cáo, hay nói cách khác Adblock Plus vừa chặn quảng cáo, vừa ... bán quảng cáo. Quan điểm của...