Nhà phát triển của TenFourFox đã cho biết nhị phân chung (Universal Binaries) của Arm-Intel-PowerPC là hoàn toàn có khả năng.

Nhị phân chung – Universal binaries là định dạng cho các tệp tin thực thi lệnh chạy tự nhiên trên các máy tính Macintosh dựa trên PowerPC hoặc Intel IA-32 hoặc Intel 64 do Intel sản xuất. Hiểu nôm na là các ứng dụng được xây dựng với Nhị phân chung thì sẽ có thể chạy trên cả các kiến trúc 32-bit, 64-bit hoặc PowerPC, ví dụ như Mozilla đã đi kèm i386 (32-bit Intel) và x86_64 trong bản cài đặt của mình. Hiện tại, nhiều ứng dụng chỉ dành cho Intel vẫn có i386 (32bit Intel) và x86_64 (64bit Intel), nên một người dùng cũng tự hỏi liệu có khả năng các nhà phát triển sử dụng chung một “nhị phân chung”, cho khả năng hoạt động trên cả bốn nền tảng PowerPC, i386, x86_64, và ARM.

Mới đây, nhà phát triển của TenFourFox đã chỉ ra rằng nhị phân chung của 3 nền tảng Arm-Intel-PowerPC là hoàn toàn có khả năng. Điều này có nghĩa là các ứng dụng mới được xây dựng chủ đích cho ARM hoặc Intel kiến trúc x86_64 đề có thể chạy trên nền tảng cũ PowerPC. Apple đã có tài liệu về việc bạn có thể có một nhị phân 5 nền tảng gồm: ARM64, 32-bit PowerPC, 64-bit PowerPC, i386 và x86_64. Theo người này cho biết, chỉ cần xây dựng tách biệt các kiến trúc rồi kết hợp lại với nhau qua phương thức lipo.

Về TenFourFox, đây là cổng của Firefox dành cho máy mac PowerPC chạy OS X 10.4 hoặc 10.4. Nó cung cấp cho các người dùng máy Mac này hỗ trợ trình duyệt hiện đại. Các nhà phát triển chỉ ra rằng mỗi kiến ​​trúc thậm chí có thể có kiểu con riêng của nó, có thể gọi là “Super Duper Universal Binary” có thể hỗ trợ 17 bộ hướng dẫn khác nhau, cho phép chạy trên bất kỳ PowerPC nào từ các máy Mac ARM tương lai sắp tới với hỗ trợ các loại kiểu con của vi xử lý.