Goldman Sachs đã chi khoảng 10 tỷ USD để đầu tư ban đầu vào Apple Card, và CEO của Apple cũng đã xác nhận thông tin này.

Goldman Sachs đã đưa ra một số chi tiết ban đầu về các khoản đầu tư Apple Card của mình trong tuần này. Trong các khoản bổ sung theo quy định, ngân hàng chỉ ra rằng cho đến nay, họ đã mở rộng 10 tỷ USD quỹ tín dụng cho khách hàng Apple Card.

Các hồ sơ cho thấy trong số 10 tỷ USD tín dụng, khách hàng của ngân hàng này đã kết thúc tháng 9 với tổng số dư nợ là 736 triệu USD. Để bù đắp cho việc ra mắt Apple Card, Goldman đã tạm dừng hoạt động cho vay cá nhân không bảo đảm. Đối với Goldman Sachs, Apple Card là một phần trong việc thúc đẩy tài chính tiêu dùng phát triển lớn hơn. Theo truyền thống, ngân hàng đã làm việc với các tập đoàn và nhà đầu tư có quy mô lớn hơn, nhưng vì khả năng sinh lời khá ít trong những năm qua, họ đã chuyển sang mục tiêu tài chính tiêu dùng.

Apple CardBloomberg cũng lưu ý rằng việc so sánh dữ liệu của Goldman với các thẻ tín dụng khác khá là khó khăn vì “hầu hết các ngân hàng không công khai thông tin hiệu suất của các thẻ riêng lẻ”. Tháng trước, David Solomon – CEO của Goldman Sachs đã quảng cáo rằng Apple Card là “lần ra mắt thẻ tín dụng thành công nhất từ trước đến nay”. Các hồ sơ thông tin trong tháng này đã cung cấp cái nhìn đầu tiên về dữ liệu thực tế đằng sau việc sử dụng Apple Card từ khi phát hành cho đến nay. Tim Cook cũng đã xác nhận những thông tin này và Apple Card là thẻ tín dụng thành công nhất tại Hoa Kỳ từ trước đến nay.