Từ sự kiện ra mắt Google Assistant Tiếng Việt ngày 6/5, đã có rất nhiều phản hồi từ người dùng về ‘gặp khó khăn’ hay ‘chưa cài được’ hoặc ‘chưa biết cách’ khi muốn cài đặt phiên bản chính thức Google Assistant Tiếng Việt. Sau đây là thông tin tham khảo  gửi đến người dùng giúp cài đặt dễ dàng hơn.

Cách cài đặt Trợ lý Kỹ thuật số Google Assistant Tiếng Việt trên điện thoại Android

  1. Tải hoặc cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng Google trên Google Play
  2. Mở ứng dụng Google
  3. Trên góc trái màn hình Trang Chủ, mở Thư Mục và chọn Cài Đặt
  4. Trong mục ‘Google Assistant,’ chọn Cài Đặt, sau đó chọn Bật.

Lưu ý: bạn cần chuyển Ngôn ngữ thiết bị của mình sang Tiếng Việt (Vietnamese) trong phần Cài đặt (Settings).

Cách cài đặt Trợ lý Kỹ thuật số Google Assistant Tiếng Việt trên điện thoại Android

  1. Tải về ứng dụng Google Assistant (cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng Google) từ App Store
  2. Mở ứng dụng Google Assistant và chọn hoặc thêm tài khoản Google.
  3. Nói hoặc nhập tin để bắt đầu
  4. Thêm công cụ Google Assistant để truy cập nhanh hơn.

Lưu ý: Đối với iOS, đảm bảo rằng thiết bị của bạn có hệ điều hành từ 9.1 trở lên, bạn cần chuyển Ngôn ngữ của thiết bị iOS sang tiếng Việt trong phần Cài đặt (Settings).

Bạn có thể download thoe link này Android / IOS