Apple hiện tại đang đi tìm những bức ảnh chụp bằng Night Mode đẹp nhất từ người dùng các mẫu iPhone 11, 5 bức ảnh đẹp nhất sẽ được tham gia chiến dịch quảng cáo và xuất hiện trên website của công ty.

Apple sẽ trả tiền bản quyền cho những người được lựa chọn, bắt đầu từ hôm nay cho tới hết 29/1 thì công ty sẽ nhận các bài dự thi ấn tượng về chế độ Night Mode chụp trên iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Sẽ có 5 bức ảnh được chọn ra từ tất cả bài thi trên khắp thế giới và một hội đồng gồm các khám giảo được lựa chọn sẽ đánh giá bài dự thi, kết quả sẽ có vào ngày 4/3.

iPhone 11 Pro
Ảnh chụp với chế độ ban đêm mới của iPhone 11 Pro.

Chế độ Night Mode là chế độ chụp đêm mà Apple mới thêm vào cho các mẫu iPhone 11, tuy nhiên Apple lại tối ưu cho phép AI tự động kích hoạt Night Mode. Apple gợi ý có vài cách và vài mẹo để chụp ảnh Night Mode:

  • Chế độ Night Mode tự động bật ở các môi trường anh sáng thấp, nếu icon màu vàn của Night Mode xuất hiện thì bạn đang chụp Night Mode.
  • Night Mode quyết định thời gian phơi sáng dựa trên khung cảnh và sẽ biểu hiện thông qua icon Night Mode. Bạn có thể nhấn vào icon và điều chỉnh thanh trượt để tăng hoặc giảm thời gian phơi.
  • Một gợi ý khác là bạn nên sử dụng tripod cố định iPhone để các bức ảnh chụp đêm đẹp hơn, đặc biệt là khi thời gian phơi sáng lâu.

Bạn có thể gửi ảnh cho Apple bằng cách sử dụng hashtag  #ShotoniPhone và #NightmodeChallenge trên Twitter, Instagram hoặc gửi email tới shotoniphone@apple.com, cú pháp là “Họ_tên_nightmode_mẫu iphone”.