Trang chủTin tứcGameTổng hợp ký tự đặc biệt, ký tự đẹp để đặt tên...
Quảng cáospot_img

Tin liên quan

Tổng hợp ký tự đặc biệt, ký tự đẹp để đặt tên trong Liên Quân Mobile

Chia sẻ bạn đọc các ký tự đặc biệt, các ký tự đẹp để bạn đặt tên khi chơi Liên Quân Mobile giúp nổi bật và gây chú ý hơn.

Trong lúc chơi Liên Quân chắc hẳn bạn đã gặp vài người chơi có những cái tên độc đáo, những cái tên có các ký tự đặc biệt vô cùng thú vị. Dưới đây sẽ là tổng hợp ký tự để bạn sử dụng đặt tên cho tài khoản Liên Quân của bạn.

Chữ cái độc lạ

 • Chữ A: à ả ã ạ â ấ ầ ẩ ẫ ậ ă ắ ằ ẳ ẵ ặ ā ä å æ
 • Chữ B: ß
 • Chữ C: ĉ ç č
 • Chữ D: ð đ
 • Chữ E: é è ẻ ẽ ẹ ê ế ề ể ễ ệ ē ĕ ė ę ě ë
 • Chữ F: ƒ
 • Chữ G: ĝ ğ
 • Chữ I: í ì ỉ ị ĩ ī ĭ ï î
 • Chữ L: Ł
 • Chữ N: ń ň ŋ ñ Ñ
 • Chữ O: ò ỏ ọ õ ô ố ồ ổ ỗ ộ ơ ớ ờ ở ợ ỡ õ ō ŏ ő ö
 • Chữ R: ŕ ř
 • Chữ S: ś ŝ š
 • Chữ U: ú ù ủ ụ ũ ư ứ ừ ự ử ữ ū ŭ ů ű ü û
 • Chữ Z: Ž
 • Chữ Y: ý ỳ ỷ ỵ ỹ ŷ ÿ Ÿ

Chữ cái dạng nhỏ

 • aͣ bͣ cͣ dͣ eͣ fͣ gͣ hͣ iͣ jͣ kͣ lͣ mͣ nͣ oͣ pͣ qͣ rͣ sͣ tͣ uͣ vͣ wͣ xͣ yͣ zͣ Aͣ Bͣ Cͣ Dͣ Eͣ Fͣ Gͣ Hͣ Iͣ Jͣ Kͣ Lͣ Mͣ Nͣ Oͣ Pͣ Qͣ Rͣ Sͣ Tͣ Uͣ Vͣ Wͣ Xͣ Yͣ Zͣ
 • aͨ bͨ cͨ dͨ eͨ fͨ gͨ hͨ iͨ jͨ kͨ lͨ mͨ nͨ oͨ pͨ qͨ rͨ sͨ tͨ uͨ vͨ wͨ xͨ yͨ zͨ Aͨ Bͨ Cͨ Dͨ Eͨ Fͨ Gͨ Hͨ Iͨ Jͨ Kͨ Lͨ Mͨ Nͨ Oͨ Pͨ Qͨ Rͨ Sͨ Tͨ Uͨ Vͨ Wͨ Xͨ Yͨ Zͨ
 • aͯ bͯ cͯ dͯ eͯ fͯ gͯ hͯ iͯ jͯ kͯ lͯ mͯ nͯ oͯ pͯ qͯ rͯ sͯ tͯ uͯ vͯ wͯ xͯ yͯ zͯ Aͯ Bͯ Cͯ Dͯ Eͯ Fͯ Gͯ Hͯ Iͯ Jͯ Kͯ Lͯ Mͯ Nͯ Oͯ Pͯ Qͯ Rͯ Sͯ Tͯ Uͯ Vͯ Wͯ Xͯ Yͯ Zͯ

Ký tự đặc biệt

 • ἀ ἄ ἂ ἆ ἁ ἅ ἃ ἇ ά ὰ ᾰ ᾶ ᾱ ἐ ἔ ἒ ἑ ἕ ἓ έ ὲ ἠ ἤ ἢ ἦ ἡ ἥ ἣ ἧ ή ὴ ῆ ἰ ἴ ἲ ἶ ἱ ἵ ἳ ἷ ί ὶ ῐ ῖ ϊ ΐ ῒ ῗ ῑ ὀ ὄ ὂ ὁ
 • ὅ ὃ ό ὸ ῤ ῥ ὐ ὔ ὒ ὖ ὑ ὕ ὓ ὗ ύ ὺ ῠ ῦ ϋ ΰ ῢ ῧ ῡ ὠ ὤ ὢ ὦ ὡ ὥ ὣ ὧ ώ ὼ ῶ
 • а ә ӕ б в г ґ ғ ҕ д ԁ ђ ԃ ҙ е є ж җ з ԅ ѕ ӡ ԇ и ҋ і ј к қ ӄ ҡ ҟ ҝ л ӆ љ ԉ м ӎ н ӊ ң ӈ ҥ њ ԋ
 • о ө п ҧ ҁ р ҏ с ԍ ҫ т ԏ ҭ ћ у ү ұ ѹ ф х ҳ һ ѡ ѿ ѽ ѻ ц ҵ ч ҷ ӌ ҹ ҽ ҿ џ ш щ ъ ы ь ҍ ѣ э ю я
 • ѥ ѧ ѫ ѩ ѭ ѯ ѱ ѳ ѵ ҩ Ӏ

Ký hiệu đặc biệt

 • ☑ ☒ 〠 〄 ㍿ ☃ ☄ ✉ ѽ Ѽ ☂ ✠ ✡ ☪ ☯ ॐ ☸ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☫ ☬ ☭ ☮ ☽ ☾ ☿
 • ♆ ⚳ ⚷ ☢ ☤ ☯ ⚕ ⚠ ♨ ✈ ☼ ✐ ✎ ✏ ☎ ☏ 卐 ☻ ☹ ㋡ ㋛ ☛ ☚ ☜ ☞ ☟ ๑ ۩ £ ⊗ ⊕
 • ❍ ❏ ❐ ❑ ❒ ■ □ ▢ ► ◄ ▲ △ ▼ ▽ ◆ ◇ ○ ◎ ● • ◯ Δ ◕ ◔ ⌘
 • ︵ ︶ ︷ ︸ ︹ ︺ ︽ ︾ ︿ ﹀ 〈 〉「 」
 • ⚕ ☤ ⚚ ྅ ࿓ ࿔ ༂ ༃ ༗ ༄ ༅ ༆ ༉ ༊ ࿐ ๛ ෴ ⍰ ❥ ♛ ♚ ? ☮ ☏ ☢
 • ☠ ✔ ☑ ❣ ♂ ♀ ⚤ Ⓐ ✉ ☣ ☤ ✘ ☒ ღ ツ ☼ ❅ ✎ © ® ™
 • Σ ℃ ℉ ° ✿ ϟ ☃ ✄ ¢ € £ ∞ ¡ ⚑ ✞ ✡ ☪ ¿ ☯➳ ⌘ ✈ ★
 • ½ ✯ ☭ ▼ ♫ ▲ ♪ ✪ ✫ 웃 유 ℂ ℍ ℕ ℙ ℚ ℝ ℤ ♤ ♢ ◊ ♧ ♡♙ ♟

Ký hiệu mũi tên

 • ← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↤ ↥ ↦ ↧ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵
 • ↮ ↛ ↚  ⇤ ⇥ ↣ ↢ ↨ ↸ ↹ ↡ ↠ ↟ ↞ ⇞ ⇟  ⇱ ⇲
 • ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇚ ⇶
 • ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃
 • ⇐ ⇑ ⇓ ⇒ ⇔ ⇕ ⇍ ⇎ ⇏ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ➾
 • ↝ ↜ ↩ ↪ ↫ ↬ ⇴ ↭ ⇝  ↯ ↷ ↺ ↻ ⇜ ↶  ⃕
 • ⇦ ⇩ ⇧ ⇨ ⇫ ⇳ ⇰ ⇯ ⇮ ⇭ ⇬ ⇫ ⇪ ➱ ➯ ➪ ➩
 • ➔ ➙ ➘ ➚ ➛ ➜ ➞ ➟ ➠ ➡ ➨ ➺
 • ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➶ ➵ ➳ ➴ ➲   ➽ ➭ ➬ ➼ ➻ ➫ ➹   ➸ ➷ ➧

Mặt cười

 • ☹ ☺ ☻ ت  ヅ  ツ  ッ シ ^o^  ^.^  ᵔᴥᵔ
 • ﭢ ✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌  
 • ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧’◡’≦   =☽ ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂   ≧^◡^≦ ≧°◡°≦  (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩   (͡๏̮͡๏)۶   =^.^=   (•‿•) (^L^) (>‿♥)    ♥‿♥   ◙‿◙  (▰˘◡˘▰)     < (^^,) >     ».«     ಠ_ృ     ಥ_ಥ
 • v_v   ►_◄   ►.◄   >.<   ಠ_ರೃ   ಠ╭╮ಠ   מּ_מּ   ಸ_ಸ   ಠ,ಥ   ໖_໖  Ծ_Ծ  ಠ_ಠ
 • ●_●   (╥﹏╥)  ( ´_⊃`)  (►.◄)   (ு८ு)    (ಠ_ರೃ)   (◕︵◕)   ^( ‘-‘ )^  ఠ_ఠ
 • ಠ~ಠ   ರ_ರ   {•̃̾_•̃̾}  【•】 _【•】v( ‘.’ )v    ».«     >.<   ॓_॔   (-“-)  (>.<)   \m/(>.<)\m/
 • ⊙▃⊙   O.o   v(ಥ ̯ ಥ)v   (ㄒoㄒ)   \˚ㄥ˚\   õ.O   (O.O)   (⊙.◎)   ๏_๏   |˚–˚|   ‘Ω’
 • ಠoಠ  ☼.☼  ♥╭╮♥  ôヮô  ◘_◘  ਉ_ਉ  $_$ ◄.►  ~,~  ಠ▃ಠ  ತಎತ  ˚⌇˚
 • ॓.॔  ‹•.•›  ಸ_ಸ  ~_~  ˘˛˘   句_句  (°∀°)  ヽ(`Д´)ノ  ‹(•¿•)›  (•̪●)  (╥╥)
 • (✖╭╮✖)  ⊙︿⊙  ⊙﹏⊙  ●︿●  ●﹏●  {(>_<)}  o(╥﹏╥)o  (‘・ω・´)  இ_இ  (• ε •)
 • (●´ω`●)  १|˚–˚|५  @(ᵕ.ᵕ)@  (*≗*)  (─‿‿─)  凸(¬‿¬)凸  ¯\(©¿©) /¯
 • ◤(¬‿¬)◥  (∪ ◡ ∪)  (*^ -^*)  (●*∩_∩*●)  ◖♪_♪|◗  •(⌚_⌚)•  !⑈ˆ~ˆ!⑈  ō_ō’  ‹(•¿•)›
 • (\/) (°,,°) (\/)  ╚(•⌂•)╝  (-‘๏_๏’-)   Ƹ̴Ӂ̴Ʒ   εїз    ̿’ ̿’\̵͇̿̿\з=(•̪●)=ε/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿   ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐

Ngoài cách copy các ký tự ở trên, dán vào ô nhập văn bản nào đó rồi copy vào game thì bạn cũng có thể cài đặt bàn phím tiếng Nhật để có các biểu tượng mặt cười trên iPhone của mình.

 1. Truy cập Cài Đặt > Cài Đặt Chung > Bàn Phím > Thêm bàn phím mới
 2. Chọn thêm ngôn ngữ tiếng Nhật
 3. Chọn Romaji
 4. Sau đó để mở bàn phím mặt cười bạn nhấn chuyển sang bàn phím ký tự
 5. Nhấn vào mặt cười bên góc
 6. Sau đó nhấn tiếp vào hình mũi tên để mở danh sách mặt cười

Theo dõi Công Nghệ Việt trên Facebook để cập nhật thông tin về công nghệ, sản phẩm nhanh chóng.

BÌNH LUẬN

Để lại bình luận!
Tên của bạn

Xem nhanh