Từ khoá: xu hướng thị trường IT

Việt Nam sẽ là điểm nóng của Blockchain trong khu vực theo báo cáo trong Q2/2018 của TopDev

Theo báo cáo thị trường và xu hướng ngành IT Q2/2018 của TopDev, lập trình vẫn là một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất. Đặc biệt hơn nữa, nhiều chuyên gia nhận định Việt Nam sẽ trở thành blockchain...