Từ khoá: xu hướng mới của thị trường lao động

Dự đoán xu hướng mới của thị trường lao động hậu đại dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn hoàn toàn cách vận hành của toàn thế giới, thay đổi phương thức làm việc truyền thống và buộc các công ty phải linh hoạt hơn. Thủ tục chấm công hàng ngày tại nơi làm việc...