Từ khoá: xu hướng làm việc

ASUS giới thiệu giải pháp xu hướng làm việc Lai cho doanh nghiệp SMBs: ASUS ExpertBook B1 series

Tác động của Covid-19 đã góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, hình thành phương thức làm việc linh hoạt mới – xu hướng làm việc Lai (Hybrid work). Trong nhiều nghiên cứu khảo sát gần đây, tiêu chí luôn được chú...