Từ khoá: Wonder Vietnam

Danh lam thắng cảnh, văn hoá và di sản của miền Trung Việt Nam được triển lãm trực tuyến trên toàn thế giới

Google Arts & Culture lần đầu tiên công bố dự án Kỳ quan Việt Nam (Wonders of Vietnam) trên nền tảng trực tuyến nhằm tôn vinh các thắng cảnh tự nhiên, di sản vật thể và phi vật thể của Việt Nam được...