Từ khoá: windwos 10

Hướng dẫn cài đặt và cập nhật Driver GPU trên Windows 10

Driver GPU giúp xử lý giao tiếp giữa phần cứng và hệ điều hành Windows, nó rất quan trọng. Việc cập nhật Driver là rất cần thiết để card đồ họa luôn luôn hoạt động ổn định. Dù cho bạn đang sử dụng AMD...