Từ khoá: windows old

Xóa những File và Folder sau để tiết kiệm bộ nhớ trên Windows

Windows chứa vô số những File và Folder thực sự không cần thiết, chúng chiếm dung một lượng lớn bộ nhớ. Để nhận biết được các tập tin hay thư mục nào là vô dụng để xóa quả thực là một thử thách cho...