Từ khoá: windows insider

Ứng dụng Windows 10 mới của Microsoft cho phép bạn “nhân bản” điện thoại lên PC

Microsoft đang giới thiệu một ứng dụng “Your phone” mới cho Windows 10 ngay hôm nay tại hội nghị Build dành cho các nhà phát triển ứng dụng. Ứng dụng này được thiết kế để "nhân bản" điện thoại của bạn thẳng đến...