Từ khoá: Windows ARM

Đã có thể chạy được giả lập Windows ARM trên Mac chạy M1 và còn khá mượt

Một nhà phát triển đã tìm được cách kích hoạt và sử dụng máy ảo Windows ARM đầu tiên trên máy Mac chạy chip M1, người này còn cho biết là "khá mượt". Hồi tuần trước, Craig Federighi - Phó chủ tịch cấp cao...