Từ khoá: Windows 10 May 2020

Hướng dẫn cập nhật Windows 10 version 2004, khắc phục lỗi 100% disk gây khó chịu từ rất lâu

Microsoft cuối cùng cũng đã tung ra phiên bản Windows 10 mới version 2004, khắc phục lỗi 100% disk muôn thở gây khó chịu cho người dùng từ rất lâu. Lỗi 100% disk xuất hiện kể từ phiên bản Windows 8 trở lên và...