Từ khoá: Windows 10 Camera

Windows 10 Camera chuẩn bị cập nhật lớn: thay đổi UI, tính năng mới, Living Images

Microsoft vừa cung cấp thông tin chi tiết về ứng dụng Camera trên Windows 10 trong phiên bản sắp tới 2016.1016.12.0 cho cả PC và di động. Các bản cập nhật lớn này sẽ mang lại nhiều tính năng và giao diện người dùng...