Từ khoá: Win 10 Pro education

Sự khác biệt giữa các phiên bản Windows 10

Tính tới thời điểm hiện tại, Microsoft đã tung ra 8 phiên bản khác nhau của Windows 10, không bao gồm phiên bản "N", với nhiều tính năng và phần cứng làm việc khác nhau. Tất cả các phiên bản dưới đây đều có...