Từ khoá: WIBattack

Phát hiện thêm một lỗ hổng SIM thứ hai có thể gửi văn bản và dữ liệu vị trí điện thoại cho tin tặc

Trước đó là có một dạng tấn công SIM gọi là Simjacker cho phép kẻ tấn công từ xa khai thác để thỏa hiệp với bất kỳ điện thoại nào chỉ bằng cách gửi tin nhắn SMS. Mới đây, một lỗ hổng khác...