Từ khoá: Whaa.life

Whaa.life – Làm từ thiện thời công nghệ

Whaa.life là dự án khởi nghiệp cộng đồng được thành lập, ứng dụng công nghệ để hỗ trợ các hoạt động xã hội, từ thiện. Mục tiêu chính của những người sáng lập Whaa là đem lại một cuộc sống và xã hội...