Từ khoá: vượt qua COVID-19

Dassault Systèmes đưa ra sáng kiến giúp đối tác và khách hàng vượt qua thách thức trước COVID-19

Dassault Systèmes vừa tái khẳng định nỗ lực hỗ trợ khách hàng, đối tác và cộng đồng trên toàn thế giới trong đại dịch COVID-19. Bài viết này này tóm lược về các sáng kiến đã đem lại kết quả tại Trung Quốc...