Từ khoá: Vũ trụ điện ảnh DC

James Gunn loại Black Adam khỏi kế hoạch vũ trụ điện ảnh DC của mình

Black Adam sẽ không nằm trong kế hoạch mà James Gunn dành cho chương đầu tiên của vũ trụ điện ảnh DCU mới. Black Adam là dự án điện ảnh mới nhất của DC Studios và đã phát hành vào tháng 10 vừa qua. Thế...