Từ khoá: Viện Nghiên Cứu Dinh Dưỡng

Nutifood ra mắt Viện Nghiên Cứu Dinh Dưỡng Nutifood Thuỵ Điển

Ngày 14/4/2021 tại TP. HCM, Công ty cổ phần thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood ra mắt Viện Nghiên Cứu Dinh Dưỡng Nutifood Thuỵ Điển - NNRIS, đồng thời thực hiện ký kết hợp tác truyền thông với Bộ Y Tế, hợp tác với...