Từ khoá: USB Accessories

Thủ thuật iPhone: Cách bật/tắt USB Accessories trên iOS 12

Bên cạnh các tính năng năng mới về ứng dụng, thông báo,... thì iOS 12 cũng được Apple tích hợp các tính năng về bảo mật. Một trong số đó là chế độ hạn chế USB mới, khi được bật chế độ này...