Từ khoá: Universe

ViewSonic hợp tác cùng trường Đại học Giáo Dục – ĐHQGHN triển khai mô hình lớp học thông minh

ViewSonic chính thức hợp tác cùng Khoa Công nghệ giáo dục, trường Đại học Giáo Dục-ĐHQGHN triển khai mô hình lớp học thông minh dành cho các giảng viên. “ViewSonic là công ty cung cấp giải pháp hình ảnh và giáo dục hàng đầu của...