Từ khoá: Time Machine

Làm quen Mac – Cách thiết lập và sử dụng Time Machine cho Mac (sao lưu dữ liệu)

Đối với các bạn dùng macOS thì 'quanh đi quẫn lại' thì Time Machine vẫn là công cụ sao lưu dữ liệu cho Mac tốt nhất mà bạn có thể dùng. Giờ đây, phần chung các máy Mac gần như tất cả (trừ...

Làm quen Mac – Cách sao lưu dữ liệu trên Mac của bạn

Sao lưu dữ liệu trên Mac hoàn toàn đơn giản, chỉ việc sử dụng các cách trong bài viết này thì người dùng có thể an tâm không lo mất dữ liệu. Nếu chẳng may một ngày đen tối kéo đến, con Mac thân...