Từ khoá: Thương Hội Bang

Những “thương vụ bạc tỷ” khi tham gia Thương Hội Bang tại Thiên Long Bát Bộ 2 VNG

Đại gia hay dân cày đều không muốn bỏ qua nhiệm vụ Thương Hội Bang - chạy Thương Nhân. Tích cực tham gia hoạt động giúp người chơi có được Nguyên Bảo, làm giàu quả thật không khó với game thủ biết cách...