Từ khoá: thống kê pin

Thủ thuật iPhone: Cách xem thống kê pin nâng cao trên iOS 12

Tuổi thọ pin iPhone đã ngày càng trở thành một mối quan tâm, đặc biệt là kể từ khi xuất hiện điều chỉnh hiệu suất vào cuối năm ngoái. Với phiên bản beta của tính năng Health Battery có sẵn trên iOS 11...