Từ khoá: thông báo pin

Hướng dẫn thêm thông báo sạc đầy pin trên laptop Windows 10 và 11

Hướng dẫn bạn đọc cách thêm thông báo sạc đầy pin trên laptop chạy Windows 10 và 11 của bạn. Hệ điều hành Windows không có tính năng thông báo khi laptop đã được sạc đầy. Thực tế thì việc cắm sạc laptop khi...