Từ khoá: tập đoàn

Tập đoàn điện tử toàn cầu Hisense chính thức hoạt động tại Việt Nam

Hisense chính thức công bố hoạt động tại Việt Nam với tên gọi Hisense Việt Nam. Với công bố này, những sản phẩm điện tử của Hisense sẽ được phân phối và quản lý chất lượng từ chính tập đoàn, nhằm mang đến...