Từ khoá: tài xế be

Tài xế “be” được bảo hiểm tai nạn và chăm sóc y tế hơn 350 triệu đồng

Công ty Cổ phần BE GROUP, đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe “be”, chính thức triển khai chương trình Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện dành cho tài xế với tên gọi beHealthcare (thuộc Quỹ phúc...