Từ khoá: tải về iOS 12.2

Mời tải về iOS 12.2 chính thức: hỗ trợ Apple News+, 4 Animoji mới

Sau buổi giới thiệu các sản phẩm dịch vụ mới, Apple cũng đã ra mắt bản cập nhật iOS 12.2 dành cho các thiết bị iPhones, iPads và iPod Touch nhằm mang đến Apple News+ và bốn Animoji mới.  Đầu tiên sẽ là bốn...