Từ khoá: tai thỏ trên iPhone

Thẩm phán liên bang tại Mỹ cho rằng không ai quan tâm đến tai thỏ của iPhone

Trong một vụ kiện cáo buộc Apple không trung thực về thông số màn hình, một vị thẩm phán liên bang tại Mỹ đã cho rằng chẳng ai bận tâm đến kích thước tai thỏ trên iPhone. Tai thỏ trên iPhone có thể không...